Arayın 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yükümlülükleri konusunda birlikte çalışalım, olası yaptırımlara, yüksek meblağlardaki cezalara ve risklere karşı firmanızı koruyalım

Danışmanlık hizmet alanları:

—Acil durum eylem planlamaları

—Tehlike ve risk değerlendirmesi

—İş güvenliği eğitimleri

—Yangın ve ilkyardım eğitimleri

—İşyeri iç yönetmeliğinin hazırlanması

—Kişisel koruyucu malzemeler

—Tehlikeli bölge planlaması

—İş sağlığı, güvenliği el kitaplarının hazırlanması

—Patlamadan korunma dökümanlarının hazırlanması

—İç ortam ve çevre ölçümlemeleri

—Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınacak önlemler

—Patlayıcı maddelerle çalışmalarda alınacak önlemler

—Basınçlı kaplar, kazanlar, kompresörler ve kaldırma araçları teknik kontrolleri

—Sağlık taramaları

—Elektrik topraklama ölçüm ve kontrolleri

—Güvenlik ve sağlık işaretleri

—İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal yükümlülüklerin tanıtılması

Konu ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Zuhal SEYHAN

Endüstri Mühendisi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlayıcısı
Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı

Tel: 05069646514

E-posta: zuhalseyhan@gmail.com zuhalseyhan@adrrisk.com

Hunting essay help can be quite challenging for students due to the steep learning curve and heavy reading load they must confront in order to make a bachelor’s degree. Fortunately, there are numerous tools available to aid students with their essays. Most universities and colleges provide online tutoring and resources services. However, it can be difficult https://avilared.com/art/52975/la-educacion-en-el-siglo-21-dificultades-y-soluciones to get an essay tutor who is reliable and professional. Therefore, talented team of essay consultants is dedicated to https://www.proshareng.com/news/Education%20Knowledge/How-Footballers-Maintain-Good-Grades-in-School/55696 supplying only the greatest academic term https://www.americanfootballinternational.com/difference-between-the-nfl-and-the-ncaa/ papers, essay, research paper, case study, and creative composition that you fulfill your academic goals.